Logo
   


Redovisningsteknik
för mark- och landskapsprojekt – SLUTSÅLT

Förord och innehållsförteckning

Utdrag ur boken

L-30.1-1
L-31.1-1
L-31.2.1
L-32.1-1
L-32.6-1

Köp boken
som student (momsfritt):

Köp boken
som yrkesverksam:


 

Den här skriften syftar till att beskriva redovisning av mark- och landskapsprojekt på tomtmark. Den vänder sig främst till blivande landskapsarkitekter och landskapsingenjörer, men kan också användas som kursbok i andraprogram med inriktning mot markprojektering och markbyggande.

Kanske kan också yrkesverksamma i området ha glädje av ett kondenserat komplement till andra råd och rekommendationer, främst Bygghandlingar 90 Del 1-8, som den i hög grad vilar på.

Kompendiet kostar 225 kr, plus 75 kronor i porto. Är du högskolestudent är den momsbefriad.

Obs! För närvarande finns inga exemplar att köpa. Kompendiet är i stort behov att bli uppdaterat, eftersom jag har varit med att införa en hel del nyheter i webbtjänsten SIS Bygghandlingar, som har ersatt Bygghandlingar 90.

I väntan på det hänvisar jag till SIS. Jag ska undersöka möjligheten att SIS säljer ett färdigpaketerat utdrag ur webbtjänsten till studenter.

Uppsala 2022-01-25

Klas Eckerberg

Till startsidan